Centralia Home Page
Centralia PA History
Mine Fire History
Pictures From Today
Centralia Then & Now
   
 
 
An in-depth View
Film and Song
Historical Photos
Mine Fire History
Visiting Centralia
Mine Fire Chronology
Satellite, Aerial Photos
360 Virtual Tours
Downtown Panoramic
Centralia Multimedia
Scientific Study
Memories of Centralia


Panoramic Virtual Tours:

Mine Fire Hot Spot
Downtown Centralia Mainstreet Centralia Damaged Hillside

 
 
   
Knoebels Amusement Park (only 15 miles from Centralia!) 
Ghost Towns
Area 51 - Groom Lake
Abandoned PA Turnpike
Defunct Amusement Parks
Abandoned Places

  

Photo Updates:


Centralia in HDR

July 2006 360? Virtual Tour of Downtown Centralia PA

Centralia's Neighbor:
Byrnesville, Pa

Zeisloft's Mobil
Gas Station

July 5th 2008
Centralia PA

Centralia PA 2008
January Photos and 
commentary by
Donald Davis


2006 Photos


2005 Photos
of Centralia


 

IMG_0215b.jpg (116899 bytes)
2004 Photos
of Centralia


2003 photos

of Centralia

DSCF0059.jpg (65114 bytes)
2002 photos

of Centralia


360 Degree Virtual Tours of Centralia PA
 

Fire In The Hole
by Kristie Betts
A fictional story based on Centralia
 

The Little
Town That Was

by Donald Hollinger

 

RESIDENTS TO SAVE THE BOROUGH OF CENTRALIA - FACT SHEET #6 - MARCH 1984 - This "Fact Sheet" was transcribed from a photocopied, original March 1984 newsletter from a Centralia organization called "Residents To Save The Borough Of Centralia".  Read the News Letter here


130th Anniversary
of the 1877 Shamokin Uprising and the Great Railroad Strike .. Read More

 

Centralia Today
A Photo Documentary
of Centralia today.

 

Mine Emergency Response Program
Details from the
Saskatchewan
Mine Rescue Manual
 

 

Can Coal Mine Fires Be Extinguished?
By Greetz Remi (Language Dutch)

Profielwerkstuk Compleet true

Project:

Onderwerp: Verbranding van Steenkool

Vraagstelling: Wat zijn de reactieproducten van steenkool?

Hypothese: De waarschijnlijke reactieproducten zijn koolstofdi- en koolstofmonoxide, stikstof, roet, water en zwaveldioxide.

Begeleider: Ing. J.A. Vendeloo

Leerling: Remi van der Wijk

 

 

Uitvoering (1e deel 12/03/08):

·        Als eerste hebben we geļnventariseerd wat de aanwezige spullen waren en stelden we een proefopstelling op (zie getekende bijlage).

·        We vulden de bolbuis met houtskool, er was geen steenkool aanwezig dus gebruikten we houtskool. We verwarmde het houtskool met de bunsenbrander en zette het aquariumpompje aan waardoor er een gasstroom ontstond.

·        Deze gasstroom leidden we door joodwater. Hierdoor zou joodwater reageren met zwaveldioxide en zou het joodwater ontkleuren. Het joodwater ontkleurde niet en dit komt doordat houtskool wordt gereinigd en dus wordt gezuiverd van alle zwavel.

·        Vervolgens leidde we het gas door helder kalkwater wat wel reageerde volgens de volgende reacties:

1.     CO2 (g) + H2O (l) ® H2CO3 (aq)

2.     H2CO3 (aq) + 2 OH- (aq) ® CO32- (aq) + 2 H2O (l)

3.     Ca2+ (aq) + CO32- (aq)® CaCO3 (s)

Hierdoor werd het kalkwater troebel.

·        Na deze twee proeven is aangetoond dat koolstofdioxide ontstaat. Echter is nog niet aangetoond dat zwaveldioxide ontstaat. Bij het vervolg van de proef zou ik een CO-melder meenemen en een wat meer op steenkool gelijkende kool.

 

Uitvoering (2e deel 26/03/08):

·        De proefopstelling van de vorige proef stond nog klaar dus die hoefden we niet meer op te stellen. Echter was er een probleem met de koolstofmonoxidemelder. Deze bleek defect te zijn en na een kort telefoontje werd afgesproken met de leverancier een nieuwe te zenden.

·        Hierna vulden we de bolbuis met fijngestampte kolen en zette er wederom een bunsenbrander onder. Na het aanzetten van het pompje stroomde een witte nevel door de buizen heen. Hierover later meer. Ook was een geelzwarte laag te zien op de bolbuis. Het gas werd geleid door joodwater wat mogelijk een klein beetje ontkleurde. Ook het heldere kalkwater werd wederom troebel.


 

·        Nadat we de pomp uit hadden gezet en de verbranding bijna uit was roken we aan het joodwater een lichte teer/zwavel geur. Er was ook een hele lichte verkleuring te zien. Ook na het helder maken van kalkwater door middel van salpeterzuur was er nog een lichte teer/zwavel geur te ruiken.

·        De aanslag kan een combinatie zijn van teer, onverbrande koolwaterstoffen en zwavel. De nevel zal ook een combinatie zijn van onverbrande koolwaterstoffen en andere onvolledig verbrandde gassen. Er zal dus wel zwaveldioxide ontstaan maar in mindere mate dan verwacht. Ook zal op 02/04/08 de koolmonoxidemelder getest worden die weer geleverd is door liff.

 

Uitvoering (3e deel 01/04/08):

·        De proefopstelling stond er nog steeds dus was het slechts een kwestie van bijvullen van de kolen en een filter maken voor de onverbrande koolwaterstoffen die waren ontstaan vorige keer. Nadat alles klaar was gezet (zie bijlage), ontbrandden we op dezelfde manier als vorige keer de kolen. Wederom ontstond een teerachtig goedje op de bolbuis.

·        De koolmonoxidemelder begon vrij snel te piepen met een uitslag van boven de 999 ppm. Ook toen het gas niet direct op de melder werd geleid ging hij vrij snel piepen met een uitslag van 240 ppm. Bij deze uitslagen hadden wij echter moeten sterven wat niet is gebeurd. Vraag is daarom of de melder alleen op koolmonoxide reageert of ook op andere gassen. Deze vraag is niet te beantwoorden doordat we er niet achter kwamen hoe de melder werkte.

 

Conclusie:

De vraagstelling was welke verbrandingsproducten ontstaan bij de verbranding van steenkool. Ik dacht toen: zwaveldioxide, koolmono- dioxide, water en in geringe hoeveelheid stikstof.

Aangetoond is koolmono- en dioxide. Water moet wel ontstaan. Van zwaveldioxide is het niet helemaal zeker dat het ontstaat aangezien er een zeer kleine verkleuring was. Met spectrometer was dit misschien beter gegaan. Ook zijn er onverbrande koolwaterstoffen ontstaan.

 

 
  
Other Links of Interesting
  
 

 

Ghost Towns
Visit Ghost Towns across America
Abandoned PA Turnpike
Did you know Pennsylvania
has an abandoned Turnpike?
Defunct Amusement Parks
Amusement Parks of Yesterday
Abandoned Places
Abandoned Locations from all over
Area 51 - Groom Lake
The Top-secret military base.
Underground flames erase a community
  
Ghost Towns
Abandoned PA Turnpike
  
Defunct Amusement Parks
Abandoned Places
  
Knoebels Amusement Park


 
  Mine Fire History Mine Fire History Historical Photos
  Pictures From Today Mine Fire Chronology Visiting Centralia
  Centralia Then & Now 360? Virtual Tours Scientific Study
  Satellite, Aerial Photos Downtown Panoramic Centralia Books

  

Other Interesting Things

 

 


 

So you want to Visit Centralia PA?  What you should know before you go to Centralia PA.

 

The Real Disaster Is Above Ground: A Mine Fire and Social Conflict

 


 

What's near Centralia?

Plan your visit around one of Pennsylvania's best kept secrets located only 15 miles up the road from Centralia...


Knoebels
Amusement Park

Click Below for
 more details...

Knoebels
Amusement Park

 


Silent Hill & Centralia
Centralia PA inspires screenwriter Roger Avary during the making of the movie Silent Hill.
Read More Here...

 

Remembering ...
Byrnesville PA
By Mike Reilley

 
  Books about Centralia
  Maps of Centralia
  Around Town Today
  Local Attractions
 
  Personal Notes
  Additional Reading
  Haunted Centralia?
 
  Gerry McWilliams and
  the album "Centralia"
  
  Silent Hill Inspiration
  Other Mine Fires
  Search Centralia
  Centralia Sites/Books
  
Panoramic Virtual Tours:
Mine Fire Hot Spot
Downtown Centralia Mainstreet Centralia Damaged Hillside
  
 
  Centralia Infrared


Centralia PA in B&W Infrared
Infrared Photography
by Donald Davis

Video Tour
in Infrared of
Centralia PA
by Donald Davis

  

The Little Town That Was
by Donald Hollinger
 
  
Made in U.S.A. - 1987 movie that was filmed on location in Centralia PA See the opening Scene that started in Centralia during the peek of the mine fire disaster

 
 

 

Is Centralia Haunted?
Explore the possibility

 
The Real Disaster Is Above Ground: A Mine Fire and Social Conflict
 
  

Is there Hope
for Centralia?

Maybe...

Through the use of Nitrogen-Enhanced foam the Pinnacle mine fire was extinguished by Cummins Industries, Inc.  Cummins proposes to tackle the Centralia Mine fire and bring an end to the 
40 plus year fire.

Read this White Paper which evaluates the effectiveness of remotely applied nitrogen-enhanced foam to aid in efforts to isolate and suppress a mine fire.